LIDMAATSCHAP

LIDMAATSCHAP:

Het jaarlijks lidgeld van de wandelclub bedraagt 15,00 €.

Wat krijgt u hiervoor: GRATIS 1BOEK WALKING BELGIUM PER GEZIN 

1. bij elke georganiseerde wandeltocht ontvangt u 0,40 € korting
2. verzekering op de georganiseerde wandeltochten doorheen Vlaanderen
3. een jaarlijks abonnement op recreatief tijdschrift Walking Magazine
4. jaarlijkse BBQ met korting op de prijs voor de leden
5. korting bij uw mutualiteit

Hoe wordt u lid:
Eenvoudig door te antwoorden op deze mail met vermelding van uw naam en voornaam, adres, geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer, telefoon en/of gsm nummer, uw nationaliteit en uw geslacht
Uw inschrijving wordt via mail bevestigd na het betalen van het lidgeld van 15,00 € op ons rekeningnummer VZW Smude  BE93 1431 0723 9867

Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen via mail: 
wandelclubdiksmude@gmail.com